En särskild utredare ska utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredaren ska även belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar utredning, vård och behandling. Uppdraget innefattar också att belysa intersexpersoners situation i Sverige. Syftet med utredningen är att stärka efterlevnaden av transpersoners och intersexpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2017.

Du kan läsa hela utredningsdirektivet om du klickar här.

Inom ramen för regeringens direktiv så lyfts vikten av att arbeta intersektionellt och med ett livscykelperspektiv fram. Det gör att utredningen har beslutat att samla in livshistorier från transpersoner i Sverige så att osynliggjorda röster skall få komma till tals och bidra till att utredningen lyfter transpersoners perspektiv och upplevelser. Din röst är viktig. Man kommer också kunna träffa oss i utredningen vid ett par olika evenemang i vår och sommar för att få information och ställa frågor.

Vi som arbetar i utredningen är:

Särskild utredare Ulrika Westerlund

Ulrika Westerlund har arbetat som förbundsordförande för RFSL, chefredaktör för tidningen Bang och ordförande för Stockholm Pride.

Kontakt: Ulrika.Westerlund@regeringskansliet.se

Sekreterare Jonah Akleye

Jonah Akleye har arbetat för myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, med bland annat HBTQ frågor.

Kontakt: jonah.akleye@regeringskansliet.se

Sekreterare Annelie Larsson

Annelie Larsson har tidigare arbetat för Kulturdepartementet med bland annat HBTQ frågor och mänskliga rättigheter.

Kontakt: Annelie.Larsson@regeringskansliet.se

Praktikant Sara Sjölander

Sara Sjölander läser en master i genusvetenskap vid Göteborgs universitet.

Kontakt: sara.sjolander@regeringskansliet.se