Ulrika Westerlund utsedd att leda utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner (Ku 2016:05)

Ulrika Westerlund har stor erfarenhet inom HBTQ rörelsen.

Ulrika Westerlund har utsetts till särskild utredare i utredningen Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner. Den särskilda utredaren får bland annat i uppdrag att göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället. Ulrika Westerlund har arbetat som RFSL:s förbundsordförande mellan 2010 och 2016. Hon har tidigare varit vice förbundsordförande i RFSL, ordförande för Stockholm Pride och chefredaktör för tidskriften Bang.