Utredningen har lämnat sitt betänkande

Utredningen har lämnat sitt betänkande

Utredningen har lämnat över vårt betänkande Transpersoner i Sverige- Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid en pressträff i Rosenbad. Vi vill tacka alla som har bidragit till vårt arbete med er kunskap och med era egna erfarenheter, och stort tack till alla som har tagit sig tid att skicka in era personliga berättelser via hemsidan!

Nu lämnar vi över arbetet till departementet men om ni är intresserade av att läsa betänkandet hittar ni det här: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/11/sou-201792/.